Jordfeilbryter

Jordfeilbrytere finnes i 2 og 4 poler, Type A og B fra 25 til 100A. De har jordfeilutkobling ved 30, 100, 300, 500 og 1000 mA, alt etter hva som er behovet. Jordfeilbryter type B benyttes ved Elbillading der hvor lader ikke ivaretar jordfeilutkoblingen. Det finnes tilleggsutstyr som hjelpekontakter, signalkontakter, arbeidsstrømutløser, nullspenningsutløser og motor.

Les mer om våre jordfeilbryter her

Filter