Elbillader P30b 2,3-11kW T2 kabel 4m

EFA-varenr.: 1558106El-nummer: 1558106Leverandørens varenr.: 98.138 KC-P30-EC220112

KEBA KeContact elbillader P30b 1 og 3 fas, 2,3 til 11kW. Type 2 kontakt. 4m kabel.

Antall i enhet:1 Enhet:Stk

Beskrivelse

KEBA KeContact P30 b-serie.
For 1-fas 230V IT og 1 og 3 fas TN, justerbar fra 2,3 til 11kW (10 til 16A).
Utstyrt med 4m kabel, type 2 støpsel og DC lekkasje deteksjon.

Ofte stilte spørsmål for sluttbruker

Ofte stilte spørsmål for installatør

Elektriske data
Kabeltilførsel: Utenpåliggende eller innfelt montering
Tilkoblingstverrsnitt: Minste tverrsnitt (avhengig av kabel og kablingsmetode)
- 5 x 2,5 mm² (16 A nominell strøm)
- 5 x 6,0 mm² (32 A nominell strøm)
Temperaturspesifikasjon forsyningsklemmer: 105 °C
Nominell strøm (konfigurerbare tilkoblingsverdier): 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A eller 32 A
3-faset eller 1-faset (e-serie opp 20A 1-fas)
Intern sikring F1: 6,3A/250V, treg med høy bryterevne (&gt ,1500A)(T)(H) 5 x 20 mm
Nettspenning (Europa): 230V(IT) - 230/400 V 3-N~ (TN, unntatt e-serien)
Nettfrekvens: 50Hz / 60Hz
Type nett: TT / TN / IT
Overspenningskategori: III i.h.t. EN 60664
Målekorttidsstrømstabilitet: &lt ,10 kA virkelig verdi ifølge EN 61439-1
Sikring (i hus installasjon): Sikringen må foretas i forhold til stikkontakt-/
kabelvariant (se typeskilt) i samsvar med lokalt
gjeldende bestemmelser.
DC-feilstrømsovervåkning: FI / RDCMB ? 6 mA DC
Stikkontaktvarianter: Type 2 standard bøssing: 32 A / 400 VAC
ifølge EN 62196-1 og VDE-AR-E 2623-2-2
Kabelvarianter: Type 1 kabel: opptil 32 A / 230 VAC
ifølge EN 62196-1 og SAE-J1772
Type 2 kabel: opptil 32 A / 400 VAC
ifølge EN 62196-1 og VDE-AR-E 2623-2-2
Beskyttelsesklasse: I
IP-kapslingsgrad apparat: IP54
Beskyttelse mot mekanisk slag: IK08 (unntatt sylinderlås)

Grensesnitt
Signalinngang [X1]: Signalinngang for ekstern autorisering:
Tilkoblingsledning: - Tverrsnitt (min./maks.): 0,08 – 4 mm²
- AWG (min./maks.): 28 – 12
Potensialfri utløserkontakt utgang [X2]: Sikkerhetslavspenning &lt ,50 VAC 50/60 Hz
Ekstern strømbegrensning maks. 0,5 A
Tilkoblingsledning: - Tverrsnitt (min./maks.): 0,08 – 4 mm²
- AWG (min./maks.): 28 – 12
Ethernet2-tilkobling (Debug) [X3]: RJ45
Ethernet1-tilkobling [X4]: LSA+ klemmer
USB-tilkobling [X5]: USB-kontakt type A (maks 500 mA)
RFID (tilbehør): MIFARE-kort eller tagger etter ISO14443
Sylinderlås (tilbehør): Profil-halvsylinder ifølge EN 1303 eller DIN 18252
Lengde A=30 mm (31 mm)

Mekaniske data
Mål (B x H x D): 240 x 495 x 163 mm (eks. type 2 standard kontakt)
Vekt: ca. 4,8 kg (avhengig av modell)

Omgivelsesforhold
Driftstemperatur for 16 A: -25 °C til +50 °C, uten direkte sollys
Driftstemperatur for 32 A: -25 °C til +40 °C, uten direkte sollys
Temperaturforhold: Ved de respektivt spesifiserte driftstemperaturene leverer apparatet ladestrøm hele tiden.
For å øke ladetilgjengeligheten reduseres standard ladestrøm til 16 A ved ulovlig
temperaturoverskridelse. Hvis dette fortsetter, kan ladingen bli slått av.
Etter avkjøling økes standard ladestrøm igjen.
Lagringstemperatur: -25 °C til +80 °C
Temperaturendringshastighet: maks. 0,5 °C /min
Tillatt relativ luftfuktighet: 5 % til 95 %, ikke-kondenserende
Høydenivå: Maks. 2000 meter over havet

CE-samsvarserklæring
KEBA erklærer med dette at produktet oppfyller følgende direktiver
2014/35/EU - Lavspenningsdirektivet
2014/30/EU - Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet
2014/53/EU - Radio Equipment Directive (RED)
2011/65/EU - Direktiv om begrensning i bruk av farlige stoffer (RoHS)
2012/19/EU - Direktiv om kassering av elektriske og elektroniske produkter (WEEE)

Fullstendig tekst til CE-samsvarserklæringen finnes i nedlastingsområdet på følgende internettadresse
www.keba.com/emobility

Dokumenter