Installasjons laser

EFA-varenr.: 141000087El-nummer: 1431287Leverandørens varenr.: SAI500-PIT

Installasjons verktøy som gjør det mulig og installere sensoren så optimalt som mulig. Perfekt til bruk ved kompliserte montasjesteder. • Gir flere alternativer for montering av intelligent varmesensor, f.eks. Skråtak • Øker monteringspresisjonen

Antall i enhet:1 Enhet:Stk

Beskrivelse

Installasjons verktøy som gjør det mulig og installere sensoren så optimalt som mulig.&nbsp ,
Perfekt til bruk ved kompliserte montasjesteder.&nbsp ,
&nbsp ,&nbsp ,
• Gir &nbsp ,flere alternativer for montering av intelligent
varmesensor, f.eks. Skråtak
• Øker monteringspresisjonen

Tekniske data: Klasse II laserpeker, &lt ,1 mW, 630–670 Nm.
Kassering: Informasjon om kassering av elektrisk og elektronisk avfall
(private husholdninger) EU-direktiv 2002/96/EF om resirkulering av
elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE)
Dette symbolet på komfyrvakten og tilhørende dokumenter betyr at dette
produktet ikke skal kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. For riktig
håndtering og gjenvinning skal dette produktet leveres til et eget innsamlingssted
der det tas imot kostnadsfritt.
Eventuelt kan produktet leveres tilbake til din lokale forhandler ved kjøp av et
tilsvarende nytt produkt. Korrekt kassering av dette produktet bidrar til å spare
verdifulle ressurser og forhindre potensielle negative e ekter på menneskers
helse og miljøet, som ellers kan oppstå ved feil avfallshåndtering.
Garanti: I tillegg til den lovbestemte garantien fra forhandleren har dette
produktet en 2 års produsentgaranti som dekker mangler i materiale eller
utførelse. Garantien gjelder fra og med kjøpsdatoen. Denne garantien påvirker
ikke dine juridiske rettigheter. Garantien dekker ikke batterier.
Garantien gjelder bare når produktet brukes i henhold til instruksjonene. Den
dekker ikke skader som oppstår på grunn av misbruk, feil håndtering, bruk av
makt, støv, skitt, vann eller andre miljøfaktorer.
Hvis du har et garantikrav, må du kontakte forhandleren for å få instruksjoner.
Vi godtar bare autoriserte returer med komplett beskrivelse av mangelen.
Garantikrav utvider ikke den opprinnelige garantiperioden, og garantien på
reservedeler utløper samtidig som produktgarantien. Med mindre det er
bestemt ved lov, tar ikke produsenten ansvar for ytterligere krav, inkludert for
personlige eller materielle skader, som oppstår som et resultat av bruken av
produktet eller dets manglende eller feilaktige funksjon.

Dokumenter