Greybox 5P til 2 x 3 faseuttak

Beskrivelse

RAN-boks av typen Greybox (grå farge) i dimensjon LBH= 17x12x3cm, med 1stk GST18i5 5-pol HAN tilførsel som mater 2 identiske GST18i3 3-pol faseuttak for hver av fasene L1, L2 og L3. I tillegg er GST18i5 tilførsel ført direkte gjennom boksen til en GST18i5 5-pol HUN-kontakt for 3-fase videreføring til neste boks.

Det er plassert 1 stk uttak for hver av fasene L1, L2 og L3 på hver av boksens langsider.