ABB Overspenningsvern T1 3L 25-255 TS

EFA`s Overspenningsvern fra ABB leveres som Grovvern, mellomvern og finvern til IT, TN og TT-nett, og kan leveres med eller uten signalkontakt.

Beskrivelse

Overspenningsvern, Type 1 / Type 1+2

Funksjon: Type 1 og Type 1+2 overspenningsvern er lynavledere. De kan avlede høy energi fra et direkte nedslag.

Bruksområdet: Installasjoner som er utsatt for direkte lynnedslag (f.eks. bygninger som har montert ekstern lynavleder, eller der tilførsel kommer som luftstrekk). Type 1 må installeres ved inngangen til installasjonen (hovedtavle eventuelt ved målerplasseringen).

ABB Type 1 og Type 1+2 overspenningsvern er testet med strømpuls 10/350. I tillegg er Type 1+2 overspenningsvern også testet med strømpuls 8/20 for å garantere mot overspenninger med lav energi, generert av indirekte nedslag og transienter.

ABB Type 1+2 overspenningsvern har et bedre rest spenningsnivå (Up) enn Type 1 overspenningsvern, noe som gjør den egnet til beskyttelse av elektrisk og elektronisk utstyr montert innenfor beskyttelsesavstanden (opp til 30 meter).

Type 1 Nøytral overspenningsvern er for TN-nettverk i kombinasjon med fase overspenningsvern Type 1 eller Type 1+2.

Applikasjoner: Bolig, forretningsbygg og industri.

Standard: IEC 61643-1 / EN 61643-11

Teknologi: Gnistgap

10/350 strømpuls for Type 1, 10/350 & 8/20 for Type 1+2